Yevropa Ittifoqi O’zbekistonga eshik ochmaydi

Yevropa ittifoqi qo’nim topgan Belgiyaning Bryussel shahrida faoliyat ko’rsatayotgan davlat vakillari O’zbekiston hukumati, xususan uning 8 nafar amaldorlariga Andijon fojealaridan so’ng joriy etgan jazo choralarini bekor qilmasligini bildirmoqda. Continue reading

Munozara

Sherzod B. Ruzmetov

Amir Temur – Milliy Qahramon

Jamiyatda “milliy qahramon”larning tutgan o’rni asosan millatni birlashtirishdadir. Afsus, Amir Temur timsoli millatimizni birlashtirish uchun o’rinli nomzod bo’la olmasdi. Shunga qaramasdan uning qahramon kursisiga chiqishining sababi yoki savodsizlik, yoki boshqa millat va viloyat axolilariga bepisandlik edi! Continue reading

Diktatura manzaralari

Бухорода дув-дув гап
ФАЙЗУЛЛО, Бухоро

Насрулло Саййиднинг кидирилаётганлиги тугрисидаги видеоклип Бухоро вилоят телевидениеси оркали мунтазам курсатила бошланди.

Узбекистон мустакиллиги учун курашган инсонлардан бири, собик Узбекистон халк депутати Насрулло Саййид 2005 йил ноябрь ойидан буён Киргизистонда вактинча яшаб келмокда. Шунга карамай унинг суратлари «Диккат кидирув» ёзувлари остида Бухоронинг хамма ерида осиб ташланган. Continue reading