Nasr

Дилсора Фозилова

Чилладан теккан дард.

Табиб Зиёданинг томирини ушлаб курар экан, нима ходиса руй берганини суради. Зиёданинг онаси тиззасидаги чакалокка караб уф тортди. Continue reading

Tahrirsiz maktublar

Haromxo’r zuluklarni yer bilan yakson qilish uchun…

Mavlono Jaloliddin Rumiyning mo’g’ullar haqidagi bashoratlarida
millatimning porloq kelajagini ko’rdim. Continue reading

Diktatura manzaralari

Gulnora Karimova: XITOY HAM MENIKI!

Erkin,Toshkent
Yaqinda, tijorat bilan shug’ullanib , tez-tez xorijga chiqib u yerdan turli xil xalq iste’mol mollarini O’zbekistonga olib kelib sotadigan tanish bir opaxon bilan gaplashib qoldim. Continue reading