VIDEO

ZamondoshTVda:

IAKka TO’YONA-1

IAKka TO’YONA-2

1. TURK DUNYOSI
2. BIRLASHMADI O’ZBEKLAR
3. MONOLOG
4.ANDIJON-2009…?

5.MENGA NIMA?
6.KIM KIMDIR?
7.SAVOLLAR
8.OLIYGOH?
9.ISLOM VA ISLOH
10.BOBOLAR
11.JAHONGASHTALIK
12.YANGI KITOB
13.KIM AYBDOR?
14.IAKka ISHONGANMISIZ?
15.MARKAZIY OSIYO
16.O’ZBEK DEGANI…
17.DEMOKRATIYA
18.QAYSI POYEZDDAMIZ?
19.O’RTA YO’L?
20 MUSTAQILLIK
21.BUGUN BAYRAMMI?
22.XORIJDAGI O’ZBEKLAR
23.VATANGA QAYTISH
24.ZEHNIYAT-3
25.TO’YONA-1
26.TO’YONA-2
27.SUIQASD?
28.RUSTAM
29.JM 1991 yil
21.BUGUN BAYRAMMI?
22.XORIJDAGI O’ZBEKLAR
23.VATANGA QAYTISH
24.ZEHNIYAT-3
25.TO’YONA-1
26.TO’YONA-2
27.SUIQASD?
28.RUSTAM
29.JM 1991 yil
30.MIRSAIDOV-1
31.MIRSAIDOV-2
32.MIRSAIDOV-3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: