Ибрат Жумабоев

Курук гапдан ишга утиш вакти келмадимикан? Бугун кизик кун булди… 1) Узбекистонда уч ой ишлаб кайтган БМТнинг (хорижлик) ходими билан танишдим. Тошкентда офисларинг очилди дейишди