Таҳлил

Абдуфаттоҳ Маннопов ИНСОНПАРВАРЛИК УСТУВОРЛИГИ ЁХУД ТЕРРОР ИНСОНИЙЛИККА ҚАРШИ ЖИНОЯТ – КЕЧИРИЛМАЙДИ   “Биз жамиятда вужудга келадиган ҳамма принциплар, қарашлар ва идеалларни ҳаёт олдида мутлоқ хайрихоҳлик ахлоқи

Улуғбек Бакир

Яшасин, буюк Туркистонимиз! ҚИРҒИЗИСТОН – МАРКАЗИЙ ОСИЁНИНГ ЭРКИНЛИК ВА ДЕМОКРАТИЯ ДИЁРИ 27.11.2017 Мундарижа: 1. Янги президентнинг қасамёди 2. Қўшнилар 3. Бир кунда икки қасамёд 4.

Аян Калмурат

Жахангир Маматов: “Было бы замечательно, если бы обсуждение алфавита проходило сообща, чтобы была возможность выяснить, какой вариант латиницы будет удобным для всех тюркоязычных народов” Жахонгир

Аян ҚАЛМҰРАТ:

Өзбек лингвисі: «Латын» халықты жас пен кәріге қақ жарды Жахонгир Маматов-Өзбекстандық саясаткер, лингвист, жазушы. Өзбекстанның тұңғыш президенті Ислам Каримовтің режимі тұсында (1993 жылы) оппозициялық қызметі

Савол устига саволлар

Жамшид Каримов: “Ислом Каримов  бизнинг хонадонда, яъни, Каримовлар оиласида дунёга келмаган. Аниқроғи, у биздан эмас” Ислом Каримовнинг жияни Жамшид Каримов билан суҳбат. Суҳбатни Норвегиядан журналист