Dunyoga nazar

1.Orzulardagi Parijga sayohat

Parijda bo’lmabsiz, bu dunyoga kelmabsiz, deb nuqta qo’yib qo’ysam ham bo’lardi ehtimol. Chunki bu mahobatli, turli sarguzashtlarga boy,g o’zal shahar haqida kaminaga qadar minglab asarlar yozilganki, ulardan o’tkazib biror bir nima chiza olishim amri mahol. Continue reading

Nuqtai nazar

Узбекистонда Иакитилар борми?

Мана 15 йил булибтики, Иакити вокеасини унута олмайман. Иакити тугрисида
мустакиллигимизнинг дастлабки йилларида бир газетада укиб колган эдим.
Вокеа бундай булган экан: Утган асрнинг 90-йиллари охирида бир гурух япон
улкашунос олимлари Японияга карашли Тинч океанидаги кичкина бир, одам яшамайдиган оролга, уни тадкик килиш учун борадилар. Continue reading