Даврон

МЕН АЛБАТТА КАЙТАМАН

Окшом сутдек булса мунaввар

Балкимаса Камар мен учун,

Куёш чикиб келсаю хар сахар,

Уйгонмасам тонг чоги бир кун,

Мангу йуклик этагин тутиб,

Элотини тарк этса калбим,

Бир туш каби куйса унутиб, Continue reading