Uzbek analyst reviews most popular websites

Uzbek analyst reviews  most popular websites
BBC International Reports (Former Soviet Union)
Congress of Democratic Forces of Uzbekistan (http://www.uzbekcongress.org) Continue reading

8 марта 2007 года…

Открытое заявление Хине Жилани, Представителю Генсекретаря ООН по вопросу о положении правозащитников
  Уважаемая госпожа Хина Жилани!
Обращаем Ваше внимание на продолжающиеся преследования правозащитников в Узбекистане и ожидаем от Вас должного реагирования! Continue reading

Nuqtai nazar

QARSAK CHALISH MALOL KELADIMI?

So’ngi paytlarda e’tiborimni bir narsa torta boshladi. Ayniqsa hozirgi yosh san’atkorlar kontsert berganlarida tomoshabinlardan umid ilinjida so’raydilar. “Qani olqishlaringiz!”, “Qarsaklaringiz”. Kontsertni olib boruvchilar ham huddi shunaqa tarzda san’atkorga qarsak olib beradi. Continue reading