Даврон

МЕН АЛБАТТА КАЙТАМАН Окшом сутдек булса мунaввар Балкимаса Камар мен учун, Куёш чикиб келсаю хар сахар, Уйгонмасам тонг чоги бир кун, Мангу йуклик этагин тутиб,

1 120 121 122