Бобо Тураев: Ким айбдор ?

Сунги икки йил ичида Узбекистонда бош бошдоклик, сан салорлик, масулиятсизлик ва мансаб вазифасини суистемол килиниши каби муаммолар халкни тушкун кайфиятга олиб келяпти. Юкоридан минбарда туриб халк фойдасига бир талай яхши карорлар ва имкониятлар бериляпти деб бонг уришяптию… Аммо амалда халк учун тоборо кийин шароитларни келтириб чикаришяпти.

1. Куни кеча Избоскан туманида бир оилани яшаб турган уйини “Акллик” ва ” Халкпарвар” ” Адолатли”хоким ва суд тизимидагилар..Кушимчасига Миб ва шонли милициямиз томонидан Узбек халкини уйлаган холатда бузиб ташланди. Энди холатга якиндан этибор каратсак..Хоп майли уша оила ноконуний ерга уй курибди..Аммо у оила сехргар эмаски бир кеча кундузда уй кургани..Уша уйни кургани камида бир неча ой кетган булса керак, балки йиллар. Уша курилишни бошлашганда масул ходимларни кузи каерда эди ? Нега энди уша туманнинг масул ходимлари уз вактида огохлантиришмади уша айбдор оилани ? Уйни бузиш осон..Лекин бир камбагал оила шу уйни неча неча умидларда курган. Бу ерда хам кайсидир амалдорнинг айби яккол куриниб турибди. Куравер деб кайсидир амалдор огзаки рухсат берганки кейин уша шуринг курсин оила шу бахтсиз уйни куришган. Энди бир оила бир неча фарзанди билан кучада колдими ? Мана сизларга ” Халкпарварликни” энг юкори чуккиси. Бу булаетган машум бузилишни видеога олиб халкка таркатган уша ерлик кушниларни устидан мамурий хукукбузарлик билан “Адолатли” милициямиз иш очиб куйишибди. Уша бузилишни видеога олган акамиз видео охирида…Узбекистонда яшаетганимдан пушаймонман деб видеони якунлабдилар. Атрофга каранг нималар буляпти узи…Бой олса ( еки бир нарса курса) куллук булсин, камбагал олса каердан олдинг деган саволлар купайиб кетди.

2. Шу бугун ижтимоий тармокларда пайдо булган вокеа..Тошкент шахрида уз уйини иккинчи шахсга 25 минг долларга сотаетганида жиноят устида кулга олинди деб куч ишлатар тизим ходимлари хабар беришди. Бу нарса масхарабозликни узи эмасми ? Бутун Узбекистонда хамма билади кучмас мулк ва автомашиналар факат АКШ долларига сотилишини. Мисол учун Мурад билдинг еки Голден Хаус курган уйларни сотиб олгани одамлар вагонларда пул олиб бориб беришяптими ? Нега энди бир оддий фукорони ушлайсизлар ? 400 минг доллар пора билан ушланган собик Юнусобод хокими мана мана суддан чикиб кетаман деб турибди. Ушалар 400 мингни каердан олганини сурадиларингми ? 500 минг долларни кора бозорда майдалаб уй олганларданчи ? Гулнора ва Лола Каримовалардан, Самарканд вилоят хокимидан, Рашиджон Кодировдан, ака ука МХХ чилардан, Нодир Туракуловдан, Олий Суд уринбосаридан ва мисол килсам яна бир неча 10 лаб шахслардан шунча миллионлаб миллиардлаб долларларни каердан олганларини сураш эсларингдан чикиб колдими ? Йук сизларнинг эсингиздан чикмайди…факат уларни курсатмалари узларингача еки жудаям юкори хукумат вакилларига етиб бориши мумкин. Нега дейсизми ? Ахир хар икки уч ойда кайсидир хоким , вазир , суд , прокурор ва милиция бошлиглари катта микдорда пора билан кулга тушиб турибдику.

3. Собик СССР даврида свет,газ,сув ва гугурт хуллас кундалик эхтиеж нарсалар чака пул турарди. Сабаби бошка нарсалар киммат пулга сотилгани сабабли (спиртли,табакли ). Кундалик эхтиеж нарсалар чака пул турган. Аммо хозирда биздачи ? Узимиз ишлаб чикараетган автомашиналар чет элда 5 минг булса узимизда 10 минг доллар. Куни кеча Gentra Лассети машинаси четда 8 минг доллар туради деб ижтимоий тармокларда езишганди. Узимизда накд 15 минг доллар туради. Тафовутни каранг накд 7000 доллар чет билан фаркимиз..Яна камига узимиз ишлаб чикарамиз камида яна 2 минг арзон тушса керак. Бу Асака машина заводи йилига 200 мингтадан машина ишлаб чикарган. Хозирда 130-140 минггача машина ишлаб чикаради. Бу дегани йиллар мобайнида завод давлат бюджетига хозиргача миллиард миллиард доллар тушум килиб келмокда. 2009 йилларда узимизда давлат нархи 9 минг доллар турадиган Нексия автоси халкга суний тусик куйиш натижасида салонларда 13-14 минг доллар шапкаси билан сотилган. Кучада 25 минг доллар турган. Колган машиналар хам 10 мингдан 20 минг долларгача шапка куйилиб сотилган. Бу ишларни тепасида жуда юкори амалдорлар туришган . Хозир бориб Узбекистонда мавжуд булган барча “Авто тех хизмат” рахбарларини уйлари ва якинларини уйлари тинтув килинса миллион миллион доллар пул чикиши аник. Агар ушаларни яхшилаб текширилса..Юкорида утирган 90 фоиз рахбарга жиноий иш очишга тугри келади. Масхарабозликни каранг..Уз конуний уйини 25 мингга сотаман деса жиноий иш очиляпти хозирда. Иккинчи одамни пуллари давлат хисобига мусодара килиняпти. На кулишингни биласан, на йиглашингни. Яна мисол килсак бир дуне мисоллар бор. Хадеб Артелни мисол килгим келмади. Табиий бойликларни сотиш буйича дунеда энг юкори уриндамиз..Хаттоки 2019 йилда энг катта олтин захира сотган давлат макомини олибмиз. Хамма томондан халк зиенда. Давлат фойдада. Майли ватанимиз бой булса биз халк хурсанд буламиз. Аммо бу валюталар давлат бюджетига етиб бораетганига халкда анча шубха бор. Мисол учун 10-15 йил мукаддам Россияда Узбекистонга карашли самолет , Узбекистонга карашли 4 тонна Узбекистондан ноконуний олиб чикиб кетилаетган олтин билан кулга тушди. Эгаси тан олмади..Рус булса хам инсофли экан Путин ака Россиядаги болалар уйига бу олтинларни эхсон килиб юборди. Бу Узбекистондан юзлаб тонна ноконуний олиб чикилган олтинлардан бири эканлигига шубха йук. Бундайин рейслардан бир канча булганлиги аник. Давлатимизга шунча миллиард доллар тушиб турибди. Нега энди халкимизни фаровонлиги учун свет, газ , сув ва кундалик эхтиеж нарсаларни давлатимиз халкимизга арзонрок килиб бермайди ? Уша СССР бизни кул килган деб уктирган давлатимиз , уша евуз СССР халк учун берган имтиезни нега бера олмайди.

4. Якин кунларда Каримовни бир жойда халк олдида берган интервюси ФБ да таркатилди. Унда Каримов тан оляпти. Узбекистонда чикаетган олтин кумушлар Узбекистондаги 20 миллион одам у екда турсин хаттоки 50 миллион одам Узбекистонда яшаган такдирда хам, уларни фаровон яшашлари учун етиб ортади деб айтяпти. Каримов ким булган ? Каримов экономист булган. Мен Каримовни бу гаплари ростлигига ишонаман. Демак келиб чикадики уша пайтдан хозиргача 50 миллион одамни тукин сочин яшаши учун етарли олтин кумушлар казиб олиняпти. Узбекистон ахолиси расман 33-34 миллион деб айтилгани билан шунча чикмайди. Якин 10 миллион одам чет элда мехнат килиб яшашяпти. Демак хозирда Узбекистонда уртача 25 миллион одам истикомат килади. Энди савол тугилади..Нега 50 миллион одамни бемалол тукин сочинлик билан бокадиган олтинларимиз…25 миллион одамни тукин сочин бока олмаяпти ? Колган 25 миллион одамга етадиган пуллар каекка йуколиб коляпти ?

5. Якинда укиб колдим. Арманистонни бош вазир бошкаради. Конун буйича Президент номига холос. Асосий куч конунан бош вазир Пашинянда. Уша Пашинян халкига интервю берганда айтди. ” Агарда бирон бир кариндошим тусатдан бойиб кетса, мени камокка олинглар” деб. Мана хакикий демократия. Биздачи ? Бир рахбарни текширсангиз углию кизи, аммасию холаси,амаки,тога ва жиян хатто кушнисигача рахбарлик лавозимида утирибди еки уша хурматли инсонни оркасидан катта катта пул топиб юришибди.Хурматли рахбарлар..Качонгача халкни куркитиб ва кийинчиликда ушлаб турасизлар ? Хамма нарсани чегараси булади. Чегарадан чикиб кетманглар. Эркакларимиз четда кора ишларда ишлашлари аелларимиз Туркия ва Дубайда юришлари бизнинг халкимизга тугри келмайди. Хаттоки куй йилкиларимизни минг йиллар мобайнида бокиб бизга хизмат килган кушниларимиз хам Узбек халкини устидан ошкора кулишяпти. Халкимиз озод фаровон яшашга хакли. Яшасин Узбекистон. Ватаним гуллаб яшнасин. Йуколсин Коррупция ва кариндош уругчилик.

Ким айбдор ? Рахбарни айтганини килмаган рахбарларми еки уз айтганини килдира олмаган рахбарми ?

Бобо Тураев
%d bloggers like this: