Дадахон Ҳасан

Таржимаи холим  маним

давоми

Менинг хам кечмишларимда  купгина ажойиб  гароиб ва зиддиятли вокеалар булиб утган уларни айтсамми айтмасамми жумладан. Баъзи бирларини айтмасам булмас …

 1988 йил  11 ноябрь куни мен уз хонадонимда  ёш авлодни   ватанга  мухаббат   ватан севарлик рухида  тарбияловчи  охир  окибат   совет тузуми ва унинг боскинчилик сиёсатига карши курашувчи миллий озодлик харакатига айланиб кетадигон  бир  халк жабхасининг   ташабус гурухини тузиб узок йиллар миямда говланиб юрган режани амалга оширган эдим .

Continue reading