Milliy qadriyatlar

Navro’z bayrami haqida

Navro’z bayrami oldingilarga nisbatan va umuman Navro’z bayrami oldingi yillardan ayricha nishonlandi. Chunki Navro’z shunday yo’ligagina bir bayram bo’lib qolmasdan, u milliy madaniyatimizning ko’zgusi hamdir. Shu bois masalaga jiddiyroq nazar solmoq kerak.

“Bir millat yoki xalqni cho’ktirmoq uchun uning madaniyatini yo’qot” – Chor Russiyaning shiori ana shunday edi.

Milliy madaniyatlarni yo’qotish mumkin emas, ammo boshqa bir madaniyat bilan assimilyatsiya qilish, ya’ni yeb yuborish mumkin – bu esa Lenin mohiyatidir. Continue reading