Jurnalistika jabhasi

Davlat siri

Ma’lumki, sho’rolar zamonida har bir matbuot idorasi qoshida davlat sirlarini saqlash bo’yicha maxsus vakil o’tirardi. Uning qisqacha nomi Uzlit yoki  tsenzora edi.

Bugun MDH o’lkalarining aksariyatida bu muassasa tarixga aylandi. O’zbekiston qonunlarida ham matbuotni tsenzura qilish ta’qiqlangan.

Jumladan, “Jurnalistik faoliyatni qimoya qilish to’g’risidagi” O’zbekiston respublikasi qonunining 4-moddasida ham bu e’tirof etilgan. Continue reading