Mushohada

  • Tarixni buzish

Tarixni qayta yozish an’anasi O’zbekistonda gurillab davom etmoqda, lekin qush uyasida ko’rganini qiladi, deganlaridek, muhtaram tarixchilarimiz, olimlarimiz aynan salaflarining yo’lidan bormoqdalar.

Kommunistlar Abdulla Qodiriy, Cho’lpon, Fitrat, Usmon Nosir kabi yuzlab ismlarni tarixdan o’chirib tashlash uchun qo’llaridan kelganini qildilar. Bugun esa biz bu borada tom aksini amalga oshirayapmiz.

Ya’ni u qirg’oqdan bu qirg’oqqa o’tib, tarixni asosan ularning ismlari bilan to’ldirayapmiz. Ularni o’rganishda biryoqlamalikka yo’l qo’yyapmiz. Continue reading