Mushohada

Sohillar

Saltanat tushunchasi tarixan va bugun ham saroy ma’nosiga ega. “Saltanat” deyilganda hamma vaqt shohlar, podishohlarning qasrlari, shaytanatga aylantirilgan saltanat atrofidagi o’ziga xos muhit nazarda tutilgan.

O’zbek nashrlarida bosilgan “Saodat saltanati va saltanat saodati” sarlavhali bosh maqola ham shu ruhning bir parchasidir.

Ne darig’-ki O’zbekistonda xalq azob uqubat girdobida ekan saltanat atrofidagilar, ya’ni saroydagilar saodat qo’ynidalar, ular saodat saltanatini yashamoqdalar. Continue reading