“Туронзамин” хазинасидан׃ АСАДУЛЛА ОРТИҚОВ ижоди

turonzamin3ҚУЛДА ВАТАН БЎЛМАЙДИ, ГАРЧИ У ЎЗ ЮРТИДА ЯШАСА ҲАМ

(БИРИHЧИ МАҚОЛА)

Азизлар, «Халк сузи» газетасининг 2000-йил 13-декабр сони 4-сахифасида Узбекистон Халк ёзувчиси Уткир Хошимовнинг табиат, жамият, инсон хакидаги мулохазалари эълон килинди. Газетанинг ярим сахифасини эгаллаган адиб мулохазалари «Дафтар хошиясидаги битиклар деб номланган.

«Дафтар хошиясидаги битиклар»ни сузбошисими, мукадимасими газетанинг биринчи сахифасидан бошланади.

Иктибос»: «Мустакиллик менга нима берди?» деб нолийдиганлар учраб туради.Уларга мухтасар килиб шундай деган булар эдим. Мустакиллик сизга Ватанингизни кайтариб берди. Мустакиллик она тарихингизни кайтариб берди. Мустакиллик сизга эътикодингизни кайтариб берди.Мустакиллик сизнинг узингизни узингизга кайтариб берди! Зероки , сиз Ватанингиздан, тилингиздан, тарихингиздан, тарихингиздан айрилган эдингиз. Борингки, узингиз хам узингизга бегона эдингиз! Шуларнинг хар бири алохида бир олам эмасми? Энди биродар сураганнинг айби йук: Сизнинг узингиз Мустакилликка нима бердингиз?» Иктибос тугади. Continue reading