Тарих садолари

Ким давлатга бош бўла олади?

Абу Наср Форобий ўзида ўн икки туғма хислатни бирлаштирган инсон давлат раҳбари бўла олишини айтган׃

-биринчидан, бундай одамнинг барча аъзолари шу даражада тараққий этган бўлиши керакки, у бу аъзолари билан бажармоқчи бўлган ишларини осонлик билан бажарсин;

-иккинчидан, барча масалани тезда англайдиган, сўзловчининг мақсади ва айтилган фикрининг чинлигини тезда пайқай оладиган бўлсин;

-учинчидан, хотираси жуда бақувват бўлсин;

-тўртинчидан, зеҳни ўткир бўлсин;

-бешинчидан, сўзлари аниқ бўлсин, фикрини равон ва равшан баён эта олсин;

-олтинчидан, билиш ва ўқишга муҳаббати бўлсин;

-еттинчидан, овқатланишда, ичимлик истеъмол қилишда очкўз бўлмасин, қимор ўйинлари ўйнашдан йироқ бўлсин;

-саккизинчидан, ҳақиқатни, ҳақиқат тарафдорларини севадиган бўлсин;

-тўққизинчидан, руҳи ғурурли ва ўз виждонини қадрлайдиган бўлсин;

-ўнинчидан, дирҳам, динар ва шу каби турмуш билимларига жирканиш билан қарасин;

-ўн биринчидан, ўз табиати билан адолатли ва адолат учун курашувчиларни севадиган, адолатсизлик ва жабр зулмга курашувчиларни севадиган бўлсин;

-ўн иккинчидан, адолатли бўлсин, лекин қайсар бўлмасин, адолат олдида қайсарлик қилиб, ўзбилармонликка берилмасин.

«Фозил шаҳар аҳолисининг фикрлари» асаридан.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: