Хаёл сўқмоқлари

Фармони олий

«Бир гурух мехнат мухожирларини такдирлаш хакида» Узбекистон республикаси Президентининг Фармони.
1.Узга улкаларда алохида мехнат кахрамонлиги намуналарини намойиш килганликлари учун куйидагиларга «Узбекистон кахрамони» фахрий унвони берилсин:
Кодиркулов Примкулга – Россиянинг Иркутск вилояти Ангарск шахридаги ёгоч тайёрлаш корхонасида белини синдириб олган ишчисига;
Нуьмонхонов Олимхонга(мархум) – Россиянинг Санкт-Питербург шахрида курилаётган маьмурий бинони 8 каватидан йикилиб вафот этган гишт терувчисига;
Ойимкулова Таннозага – Бирлашган Араб Амирлигида бир кечада 18 мижозга хизмат килган фохишага;
2. Узбекистон давлатига вафодорлик намуналарини курсатган куйидагилар «Фидокорона мехнатлари учун» ордени билан такдирлансинлар:
-Пулатхужаев Зиёдулла – Узбекистоннинг Россиядаги элчиси, элчихона биносини мухожирлардан куриклаб бировни киргизмасликдаги алохида хизматлари учун;
-Комилов Абдулазиз – Ташки Ишлар вазири , Россия давлати билан булган музокараларда мехнат мухожирлари муаммосини кун тартибига киргизмасликдаги алохида хизматлари учун;
3. Чет элдаги куп йиллик самарали мехнатлари учун куйидагилар «Шон-шухрат» ордени билан такдирлансинлар:
-Намозов Маьмуржон – 20 йилдан бери Москва шахрида куча сипириш билан шугулланаётган собик укитувчи;
-Усмонова Юлдуз – Россия шахарларида гастроллар чогида бирон маротаба мухожирларга текинга концерт бермаганлиги учун;
-Мухамедов Мурод – АКШ да 15 йилдан бери хужжатсиз мехнат килишга эришган мухожирга;
4. Узбекистон ташкарисида мехнат килаётган хар бир мухожир «Сен ёлгиз эмассан» кукрак нишони билан такдирлансин.
Узбекистон республикаси Президенти И.Каримов Тошкент шахри 27-декабр 2012-йил

Фармони олийни М.Мансур орзу қилди.

%d bloggers like this: