Ҳам ҳазил, ҳам чин

26-декабр хабарлари
Эьлон. «Узбекистон саньати ва маданияти Форуми» Фонди томонидан ташкил килинган ва Тошкентт шахрида утиши мулжаланган «M&TVA-2012» конкурси голибларини табриклаш маросими билан бир вактнинг узида Форумлар саройида «Пир во время чумы» спектакли хам намойиш килинади.
Х Х Х
Узбекистон Президентининг фармони билан 2013-йил 1-январидан бошлаб Россияга мехнат килишга борган республика фукаролари рус тилидан мажбурий булган имтихонни топшира олмаган такдирда Козогистон ёки Украина давлатларига бориб ишлаш хукукига эга буладилар. Бундай тоифадаги фукаролар Узбекистонга кайтгач чегара пунктларида тулайдиган «товон» пули микдори Россияда ишлаганлар билан тенг микдорда ундирилади.
Х Х Х
Эьлон. Узбекистон республикаси Марказий банки ахоли учун янги курилган уйларни ички хоналар деворларига ёпиштиришга аньанавий «обой» когозлари урнига нисбатан анча арзон булган 1, 5, 10 ва 2 5сумлик пул когозларини сотувга чикарган. Бу пул – обойларни нархи ва сотилиш тартиби хакида Марказий банк расмий сайтида маьлумот берилган.
Хабарларни кузатишда давом этамиз. 2012-йил 26-декабр М.Мансур