“Туронзамин” почтасидан

ЯРМИ ҲАЗИЛ, ЯРМИ ЧИН

Эьлон. Узбекистон конституциясининг 20 йиллигига багишланган 5-декабр куни соат 17-00 да Форумлар саройида булиб утадиган фаоллар йигилиши катнашувчилари диккатига! Тадбирга таклиф килинганлар эрталаб соат 8-30 да Амир Темур хиёбонида йигилишлари шарт. Узлари билан таклифнома, фукаро паспорти, махалла кумитасидан «справка» ва ишхонасидан характеристика булиши керак. Хар эхтимолга карши «тормозок» билан келишлари тавфсия килинади.
Х Х Х
Вазирлар Махкамасининг карори билан халк хужалигига кушган улкан хиссасини хисобга олиб «Узбекистон саньати ва маданияти Форуми» Фонди 2013-йилда металл чикиндилари(металлом) топшириш мажбуриятидан озод килинди. Шу билан бир каторда Фонд Форум 2012-йил учун 250тн металлом микдорида урнатилган топширикни бажариши лозим.
Х Х Х
Узбекистон телерадиокампанияси кузги-кишги мавсумда республика худудларида мавжуд электр энергиясидан узилишлар сабабли ва телетомошабинларнинг куплаб илтимосларини инобатга олиб, 1-декабрдан бошлаб кеч соат 20-30да курсатиладиган «Ахборот» программасини сунгра 20 соат давомида хар 2 соатда кайта-кайта эфирга узатишга карор килди.
Хабарларни кузатишда давом этамиз. 2012-йил 30-ноябр М.Мансур.

Advertisements

About TURONZAMIN

supporter of democracy
This entry was posted in 1.BOSH SAHIFA, Hajv. Bookmark the permalink.