“Туронзамин” почтасидан

СИЁСИЙ ЛАТИФАЛАР

1. Гугуша Миробод судида эри билан ажрашаябди. Суд мажлиси тугагач собик эридан дусти сураябди:
-Батамом ажрашиб булдингми?
-Ха. Лекин то у янги эр топмагунига кадар вазифамни бажаришим шарт экан.

2. Баракатопгурга бемахал коронгу кучада карокчи пичок тиркабди:
-Пулларингни чикар!
-Огайни, бекор килаябсан. Мен давлат рахбариман!
-У холда менинг пулларимни чикар!

3. Кишлок хужалиги вазири баракатопгур кабулида:
-Огайни, молларни нима билан бокаябсан?
-Хужайин, гушт ёгли булиши учун вакти-вакти билан нон чикиндиларини бераябмиз.
-Баракатопгур, мен халкга дон ва ун етказа олмай хунобман, сенлар нонни молга бераябсанларми?
-Бошка кайтарилмайди!
Бироз вактдан сунг:
-Молларни нима билан бокаябсансанлар?
-Хужайин, Йулини топдик. Вакти-вакти билан гузапоя ни майдалаб бераябмиз.
-Баракатопгур, мен ит азобида хокимларни мажбурлаб пахта эктирсам, сенлар гузапояни молга берасанларми?
-Бошка кайтарилмайди, хужайин!
Яна бироз вактдан сунг:
-Молларни нима билан бокаябсанлар ?
-Йулини топдик, хужайин! Хар куни эрталабдан чопонлар хар бир бош корамолни кулига пул санаб бераябдилар. Узлари ошхонага бориб хохлаганларини олиб ейишаябди.

М.Мансур.

Advertisements

About TURONZAMIN

supporter of democracy
This entry was posted in 1.BOSH SAHIFA, Latifalar. Bookmark the permalink.