Суҳайлий

ЖОНИМДИН ЎЗГА

Ишқ аро мен телбаликдин ўзга кор топмадим,
Неча хурларни севиб, меҳри бор топмадим.
Кўнгилни бердим, аммо бир дилдор топмадим,
Жонимдан ўзга ёру вафодор топмадим.
Кўнглимдин ўзга маҳрами асрор топмадим

Ўл туриб бир дам ёр ила суҳбат қурмадим,
Бир жойда бахту омадни кутиб турмадим.
Эл дарди-ла яшадим, ёрдин хол сўрамадим,
Жонимдин ўзга жони дилафгор кўрмадим,
Кўнглим каби кўнгилни гирифтор топмадим.

Менга доим бўлди раҳнамо ҳақ Таоло,
Қайтарди бошим узра келса юз минг бало.
Хушёрлик, огоҳликни неча қилдим тавалло,
Усрук кўзила мени кўнгул бўлди мубтало,
Ҳаргиз бу телбани яна хушёр топмадим.

Дардларим бисёрдур, кимла дил изҳор этай,
Тангри ўзунг мадад бер, мақсудумға етай.
Ва ёки ўзга юртларға бош олуб кетай,
Ночор фурқати била хуй этмишам,нетай,
Чун васлиға ўзумни сазовор топмадим.

То ҳанузким севгига чун бўлубмен машғул,
Ишқ куйини куйладим гўё бўлуб булбул.
Лек парво қилмайди куйларимға улки гул,
Бори борай эшигига бу навбат, эй кўнгул,
Нечаки бориб эшигигаки бор топмадим.

Бўлмадим ёрға ҳеч эътиборсизки, мен,
Бул ҳуру малакларға ифтихорсизки, мен,
Суҳайлий ҳеч эмасдур вафодорсизки, мен,
Бобур, ўзингни ўргата кўр ёрсизки,мен.
Истаб жаҳонни мунча қилиб ёр топмадим.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: