Соҳиб Қаро

Ўтгучи умр, дунё ўзи аслида фоний
СУЛТОНИДУР

Ҳар йигит-қиз қалби албат эзгу мақсад конидур,
Чун аларнинг кўнгли эрса мулки, ўз арконидур.
Гар кўнгулда қолса орзу, лек умр армондур,
Гўйиё кўнглум тахайюл мулкининг султонидур,
Ким хаёл ичра қилур ҳар айшким имконидур. Continue reading

Абдуқодир Сатторов

ЭХИНОКОКК (ҳайвонлардан юқадиган гижжа)
(Eттиинчи мақола)
Эхинококк ҳам ясси чувалчанглар типининг лентасимон чувалганглар синфига масуб бўлиб, шу синфнинг бошқа вакилларидан ўзининг тузулиўи ва тарақиёти билан фарқ қилинади.Эхинококк ўз тарақиётида личинка даврини махсус пуфак ичида жойлашган. Қизлик пуфакчалар тарзида ўтказади. Булар донадор шаклда бўлади. Continue reading