Бахтиёр Ҳамро

Ота – банди зиндон,  боласи-банди саратон

Сиёсий маҳбуснинг хаста ўғли
Сиёсий маҳбуснинг хаста ўғли

Ташкилотимизга Буригул Холжигитованинг хабар беришича, оиласи хам иктисодий, хам маънавий инкирозни бошдан кечирмокда. Бир томондан оила бошлиги Н.Холжигитов Карши камокхонасида соглиги ута ёмонлашгани хакида хабар келган булса, иккинчи томондан, Холжигитовнинг Шахзоджон исмли 14 ёшли кенжа углида oнкологик (саратон) касаллиги аниқланган.

Шахзоджонни врачлар 5 моратоба натижасиз опрерация хам килишга хам улгуришди. Айни даврда Шахзоджон Тошкент шахридаги онгкологик касалхонасида даволанаяпти. Оила ута огир ахволда колган. Оилада кўзга куринган нарсаларни деярли сотиб булишди.
Бундан ташкари оиланинг бошлиги, хозирда камокда колаётган Самаркандлик хукук химоячиси Н.Холжигитов, Президент И.Каримовга номига 4 май 2010 йил санаси билан турт сахифали ёзган Очик хатини оила аъзоларига етказишга муваффак булди. Бу хат ташкилотимизга келиб тушди.

Хукук химоячиси узининг Очик хатини куйидагича бошлаган: «Мен, махкум Хожигитов Норбой Абдуравикович 1952 йилда тугилганман. 9 нафар фарзандим бор, 10 нафар неваларим бор. Хозирги вактда (камокхонада), кандли диабет касали билан огриганим туфайли оёгим доимо уюшиб яхлаб туриши туфайли юришга хам кийналиб колдим. Огзимда бирорта хам тишим колмай тукилиб кетди. Мени, 2005 йил 4 июнь куни, Узбекистон Ж.К.нинг 155-158-139- ва 165 моддалар билан айблаб асоссиз, аник далил ва фактларсиз камокка олишдилар…».

Ночор қолган Бўригул ая
Ночор қолган Бўригул ая

Н.Холжигитов Очик хатининг давомида, хукук химоячиси сифатида кандай фаолият олиб борганлиги, узи рахбарлик килган хужалик фукароларига ерларни тенг равишда ерларни булиб берганлиги ва хакикат учун махаллий хокимият рахбарлари билан кандай кураш олиб борганлиги, хамда суд жараёни кандай кечганлиги хакида батафсил баён килган.

Н.Холжигитов узининг И.Каримовга ёзган Очик хатининг сунгида куйидагиларни ёзган» «…Менинг Сизга ушбу хатини ёзишдан максадим конуний равишда суд процессини яна бир бор утказиб, мени Конституцион хукукимни тиклашда ёрдам берсангиз. Хакикат хеч качон синмаган, синмайди хам…Сизнинг номингизга ушбу хатни яширин, яъни махфий йуллар билан ёзишга жазм килдим…».

Шуни эслатиб утамизки, Н.Холжигитовнинг турмуш уртоги Буригул Холжигитованинг айтишича, Н.Холжигитов томонидан, камокхонадан 5 йил мабойнида турли идораларга куплаб ёзган мурожаат ва Очик хатлари камокхона рахбарияти томонидан олиб колинган ва адресатларга юборилмаган.

Н.Холжигитовнинг Очик хати
Н.Холжигитовнинг Очик хати

(Очик хатдаги парчаларни хеч кандай узгартиришсиз берилмокда. Б.Хамраев)

Бахтиёр Хамраев,

УИХЖнинг Жиззах вилоят булими рахбари.
22 июля 2010 й.
Жиззах шахри.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s