САИДА ҚУРБОН

Эртак сўзламадим авом улусга

Эртакка ишонмай ё Раб бу каслар,
Рост сузимни эса эртак деяжак.
Ким хак! Кимга хос бенаво саслар,
Хали англаб етар зукко келажак.

Гуё дуст топгандай якин кадрдон,
Кувониб бокдим хар фахми дуристга.
Тубан кимсалардай лекин хеч качон,
Эртак сузламадим авом улусга.

Шундай «гунохларим» инкилобида,
Бoз теграм коплади гам туманлари.
Умрим рохи буйлаб хар кадамимда,
Чох казди чархнинг шум ёсуманлари.

Бу холни кузатиб хилватларда жим,
Замонга мослашган «кенжаботирлар».
Силласи куриган Узбекистонни,
Зулукдай хар ёкдан эмим ётурлар.

Бир утли умид бор хасратли жонда,
Мумкинмас, Хак ахир курмай яшарми?
Тошлари гул тутган Узбекистонни,
Жаннат айлолмаган ношуд Башарни.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: