Намангандан нома

Мактаб ўқувчилари орасида ўз жонига қасд қилиш кучаймоқда

Наманган шахар халк таълими бошкармасида йигилиш булиб утди унда Наманган шахрининг барча мактабларидан  укитувчилар, мактаб  директорлари  ва психологлар  катнашдилар.

Ушбу йигилшда хозирги кундаги мактаб укувчилари орасидаги безорилик, жиноий ишлар, уз жонига касд килиш ва бошка мавзуда фикр алмашишди хамда Ушбу муаммоларни бартараф килишда барча мактаб директорлари, психологлар масждид имомихатиблари, махала кумиталари поспонлар милиция ходимлари биргалашиб курашишга келишиб одилар.

Агар биз биргина мактаб укувчилари орасидаги уз жонига касд килиш холларини назарга олсак, биргина 62 мактабнинг 8 синф укувчиларидан 3 киз уз жонига касд килган. Уларнинг 2 тасини исми фамилияси ноъмалум биттасини исми Исроилова Наргиза. Лекин уларни уз жонига касд килишларига хеч кандай на иктисодий,на ижтимоий муаммолар сабаб булган.

Купчилик мактаб укитувчилари ва оддий фукароларнинг фикрларича кейинги пайтда телевидение оркали турли бемаза матраси йук, болаларни тарбиясига мос келмаган сериаллар куйилиши окибатида содир этилмокда. Асосан сериаллар севги, мухаббат олди кочди фильмлар усмир ёшларга салбий таъсир этмокда хамда ушбу сериаллар Турк, Корейс фильмларидир.

Наманган шахрининг купгина Мактаблари айрим сабабларга кура каровсиз колмокда. Масалан: мактаб атрофидаги тусиклар олиб ташланган, мактабларда курикчилар куйилмаган.

Натижада мактаб атрофидаги турли хил безорилар, мактаб атрофида безорилик килиб , турли жиноий ишлар булишига сабаб булмокда.

Мактаб маъмуриятига бу борада нима килиняпганини айтилса, улар иктисодий ахволари ута аянчли ахволдагини айтишмокда. Бирон ташкилотга оддий курикчи ва сокчилар куйилиши учун маблаг кераклигини айтишмокда.

(Zohidhon Zokirov <zokirov@gmail.com>)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: