Jaloliddin:Gapirmay deyman-u, akam dard og’ir (5)

adabiyot**»Turonzamin» o’quvchisi tahlil qiladi**

Din masalasida

Ma’lumki, dinlar boshqa ko’plab omillar qatorida ijtimoiy adolat o’rnatilishining eng sodda mezoni sifatida qaralgan.

Ayni sababdan odamlar turli dinlarga e’tiqod qiladilar va ayni sababdan ushbu omil barqaror dinlar katta dinlarga aylanishgan.

Omi xalq ijtimoiy holatni yahshilash, adolatni tiklash uchun boshqa vosita ko’rmayapti. Bu funksiani bajarishi kerak bo’lgan davlat o’z funksiasini tamomila teskari o’girib olgan. Continue reading