Нега бугунги аҳволга тушдик? Бу саволга тарихнинг жавоби

botirnБотир Норбоев, филология фанлари доктори, профессор

Тузилиш ва бузилиш

Ора-орада Дадахон Хасан сузлаб ва ашула айтиб турди. Бу йигилганларга узгача рух берди. Умуман Д.Хасан уз кушиклари билан узбек халкининг миллий уйгонишига катта хисса кушди.
***

Собик СССРнинг Болтикбуйи ва Кавказорти каби худудларида бошланиб, бутун мамлакатни камраб олган ижтимоий-сиёсий жонланиш Узбекистонга хам етиб келди. Юртимизнинг уйгок зиёлилари Узбекистонда хам олтикбуйидаги ёки Озарбайжондаги каби ташкилотлар тузиш гоясини илгари сура бошладилар. Continue reading