“Туронзамин” почтасидан

morg.jpgМОРГДА ЁТГАН ПЎЛАТ АКА…

ИНСОН ХАЁТГА КЕЛАР ЭКАН БИР УМР КАЙГУ ВА ТАШВИШЛАРДА,КОЛВЕРСА МЕХНАТ КИЛИБ ВА ОХИРАТ ЯКИНЛАШИБ КОЛГАНДА, КИММАН ВА НИМА КИЛДИМ ДЕБ ЎЙЛАР ЭКАНСАН КИШИ.
ШУ КУНЛАРДА УКРАИНАНИНГ КИЕВ ШАХРИДА БОШПАНА ИЗЛАБ ХАЁТ КЕЧИРАР ЭКАНМАН ЎЗБЕКНИНГ ДАРДИНИ ВА КАЙ КУНЛАРДА МУСОФИР ЮРТЛАРДА БОШИДАН НИМА КЕЧАЁТГАНИ МЕНИ ЖУДА КИЙНОК ВА АЗОБ КАБИ ТАНАМГАЧА ТИТРАШИ ТИНЧЛИК БЕРМАЙДИ.

АЙНИ ПАЙТДА БИР МУХИМ ВОКЕАНИ ГУВОХИ БУЛИБ ТУРИБМАН ВА АСРАЛОВ ПЎЛАТ АКАНИ (биркага исми фамилияси, 1955йилда туғилганлиги ва 1январда ўликхонага келтирилганлиги ёзилган) МУРДАСИНИ КУРИБ ЖОНИ ТАНИМ ТИТРАБ КЕТМОКДА, ШУ КУНЛАРДА ВОДИЙЛИК БИР ИНСОН ХАЁТДАН КУЗ ЮМИБ УКРАИНАДАГИ УЛИК ХОНАЛАРДАН БИРИДА ТАШЛАНДИК ХОЛДА, ХУДДИ КАЧОН МЕНИ ХАМ УЗ ЖОЙИМГА ОЛИБ БОРАДИ ДЕГАН УМИДДА МУШТОК БУЛИБ МЕНГА КАРАГАНДАЙ ТУЮЛАРДИ , ЛЕКИН МЕНИ АЖАБЛАНТИРГАН НАРСА НИМА САБАБДАН ВАФОТ ЭТГАНИ, НИМА САБАБДАН ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИ ХАКИДА МАЬЛУМОТЛАР ЙУК.

УНДАН ТАШКАРИ БУ ИНСОННИ УВКБ ООНДАН ОЛГАН КОЧОКЛИК МАЬЛУМОТИ ХАЁЛИМНИ ЖИРКАНЧ АХВОЛГА КЕЛГАНИ ОЛДИМДА ТУРГАН ВРАЧ ВА МОРГ ХОДИМИНИ ХАМ ЧУЧИТИБ ЮБОРДИ, КАРАНГ ИНСОН ОЛАМДАН УТИБДИЮ ЛЕКИН ХЕЧ ЭГАСИ ЙУКМИШ,УНДАН ТАШКАРИ БУНДАН ХАБАР ТОПГАН КИЕВДАГИ УВКБ ХОДИМЛАРИ БИЛАН УЧРАШГАНИМИЗДА УЛАРНИНГ БУ ВОҚЕАГА БЕПАРВОЛИГИ ЯККОЛ КУЗИМГА ТАШЛАНДИ.

НИМАГА ДАФН ЭТИШ ХАКИДА УЙЛАМАДИНГЛАР ДЕСАМ СИЗ КИМУ МЕН КИМ ДЕГАНДЕК
ЖИЛМАЙИБ, БУ БИЗНИНГ АСОСИЙ ВАЗИФАМИЗГА КИРМАЙДИ ДЕБ,УВКБ ООН ЭШИК ОЛДИДА ГАПЛАШИБ ҚЎЯ КОЛДИ.

ИЧКАРИГА КИРИБ ГАПЛАШАЙЛИК ДЕСАМ ВАКТИМИЗ ЗИК ДЕЯ КИРИШИБ КЕТИШДИ ВА МАЖБУРАН (УВКБ ООН ЧЕРКОВ ИЧИДА ЖОЙЛАШГАН) БАКИР ЧАКИР КИЛИБ ЙИГЛАБ ДОД СОЛДИМ ВА БИР ПАСДА СЕРГЕЙ ЛАВРУХИН ЧИКИБ ТИНЧЛАНИНГ ВА САВОЛ БЕРУВДИ МЕНИ ИЧКАРИГА КИРИБ ГАПЛАШИШНИ СУРАДИМ, СУНГ БИР ВАКТ ЧИКИБ КЕТДИ ВА 5 ДАКИКА УТГАЧ ОРКА ТОМОНГА УТИНГЛАР АНА ШУ ЕРДА ХОНА БОР ДЕДИ НИМА ХАМ ДЕРДИМ РОЗИ БЎЛДИМ ГАПЛАШИБ БУЛИБ АМИН БУЛДИМКИ БУ УВКБ ООН
ХОДИЛАРИ ЖУДА КАТТА ХАТОГА ЙЎЛ КУЙГАНЛИГИ ВА УЛГАН ИНСОН УЛАРНИНГ ЭСИДАН ЧИКИБ КЕТГАНИ ВА БИЗ КОЧОКЛАРНИ УЛАРНИНГ ЖОНИГА ТЕГИБ КЕТГАНЛИГИМИЗ АЁН БУЛДИ.

ЙИГЛАБ ПУЛАТ АКАНИ КАНДАЙ КИЛИБ КУМИШ ХАКИДА МЕНДАН БОШКА КАЙГУРАДИГОН ИНСОН ЙУКЛИГИ ВА НАХОТКИ ШУ УЗБЕГИМНИ МЕН УЗБЕК БУЛА ТУРИБ УНИ, ЯНИ БИР ЎЗБЕКНИ ЎЛИГИНИ ТАШЛАБ КЕТИШИМ ХЕЧ КАЙСИ ДИНГА ТУГРИ КЕЛМАСЛИГИНИ ТУШУНИБ ЕТДИМ.

МЕТРОГА БОРАР ЭКАНМАН КУЗЛАРИМДА ЁШ ХАЁЛИМДА КАНДАЙДУР УЗБЕКЛЛАРНИНГ ХУРЛАНИШИ ВА ОЛАМДАН КУЗ ЮМГАН ПУЛАТ АКА НИМА САБАБДАН
УЛГАНИ МЕНГА ХЕЧ ТИНЧЛИК БЕРМАСДИ.

МОРГГА БОРИБ ПУЛАТ АКАНИ КУРГИМ КЕЛДИ ЯХШИ БИР ДИМА ДЕГАН САНИТАР КИРИШИМГА РУХСАТ ОЛИБ БЕРДИ.

ПУЛАТ АКАНИ ОЛДИГА БОРАР ЭКАНМАН ЕТИБОК КУЗЛАРИМ ЁШГА ТУЛДИ. ХУДОДАН ЭСОН ОМОН ЎЗ ПАНОХИНГА ОЛГИН ДЕБ 2,5 ЯРИМ СОАТ ЙИГЛАБ ХУРЛАНИБ УТИРДИМ.

АММО БИР ПАЙТ ( БЎЛАЁТГАН ВОҚЕАЛАРНИ ВА УНИ КИМЛИГИНИ БОШҚАЛАРГА АЙТМАСЛИГИМНИ СУРАДИ) ГАП БОШЛАБ КЕТДИ.

ОХИРГИ ПАЙТЛАРДА КАНДАЙДИР ИНСОНЛАР ПУЛАТ АКАНИ ПАЛАТАСИГА КИРГАНДА
ПЎЛАТ АКА У ИНСОНЛАР БИЛАН ЖУДА ЧУКУР ХАЁЛГА КУМИЛИБ УТИРИШИ ВА НИМАЛАР ДЕБ КЕЧАСИ УЙГОНИБ АЛАҲСИРАЙДИГАН БУЛИБ КОЛГАНИ ХАКИДАГИ АЙТИШДИ.

ПЎЛАТ АКАТЎҒРИСИДА БОШКА МАЬЛУМОТЛАРНИ ХАМ ЭШИТИБ ХАНГ МАНГ БУЛИБ КОЛДИМ.

ЯНА ГАПНИ ЎРТАСИДА ПУЛАТ АКАНИ ДИАГНОЗИ ТУБЕРКУЛЕЗ ДЕГАН АММО БАККУВАТЛИГИ ТЕТИК БУЛИБ ЁТИШИНИ ЭСЛАБ ДАРХОЛ ЯНА МОРГГА КАЙТДИМ ЯНА БИР МАЬЛУМОТ ЭСА МЕНИ ЖИРКАНЛАШГАНИМГА ОЛИБ КЕЛДИ КАРАНГ ЖАСАДНИ ЁРИШМАГАН ХАМ.

ПЎЛАТ АКА КУН ОЛДИН КОРНИМ ОҒРИЯБДИ ДЕБ АЙТГАН ПАЛАТАДОШЛАРИГА.

ДЎСТЛАРИ УНИ УЛИБ КОЛАДИ ДЕБ ЎЙЛАМАГАЛАР ХАМ. МЕН ДАРХОЛ КИЕВДАГИ УЗБЕКЛАРГА ТЕЛЕФОН КИЛА БОШЛАДИМ КИЕВДАГИ УВКБ ООН ХОДИМЛАРИНИ МАЬСУЛИЯТСИЗЛИГИНИ ВА НИМА САБАБДАН ЖАСАД 10 КУНДАН БЕ ЭЪТИБОР, БЕФАРК БУЛГАНИНИ ЖАХОН ЖАМОАТЧИЛИГИГА ЕТКАЗИШ КЕРАК ДЕДИМ ВА УВКБ ООН ХОДИМЛАРИГА СИЗЛАР ХАМ ДАЬВО КИЛИНГЛАР ДЕДИМ, МЕН ШУ ХАТ
ЁЗАР ЭКАНМАН ЗУДЛИК БИЛАН МУСТАКИЛ СУД МЕД ЭКСПЕРТИЗАСИНИ УТКАЗАШНИ ТАЛАБ КИЛМОКЧИМАН.

МУХТАРАМ УЗБЕК ЮРТДОШЛАР ВА МУХОЛИФАТ КУЧЛАРИЮ ХАРАКАТЛАР,
МУРООЖАТИМ ЁРДАМ БЕРИШИНГИЗНИ СУРАЙМАН МУСТАКИЛ СУД МЕД ЭКСПЕРТИЗА КИЛИШ ТАЛАБ КИЛИНИШИ КЕРАК АХИР БУ КИЕВДАГИ КОЧОКЛИК МАЪЛУМОТИ БУЛА ТУРИБ (КИЕВДАГИ ХИАС ТАШКИЛОТИДАН) НИМА САБАДАН БОМЖ МАКОМИ ДЕЯ МАЪЛУМОТ БЕРГАН.

АХИР УЗБЕГИМНИ ДАРДИНИ УЗБЕКДАН БУЛАГИ ТУШУНМАСА КЕРАК?

ИЛТИМОС КИЕВДА АЛОКАГА ЧИКИНГЛАР ВА УКРАИНА ЯЪНА БИР БОР УЗБЕК КОЧОКЛАРИ УЧУН ХАФВЛИ ДАВЛАТ ЭКАНЛИГИНИ ЯККОЛ НАМОЁН КИЛИБ КУЙДИ.

ШУ КУНЛАРДА ПУЛАТ АКАНИ ЖАСАДИНИ КУМИБ ТАШЛАШАДИ.

ЛЕК МЕН БУ МАРОСИМНИ УЗ БУЙНИМГА ОЛДИМ.

АММО КУМИЛАДИМИ ЙУКМИ БУ ИШГА ЭЬТИБОРСИЗ БУЛМАЙЛИК АХИР ЭРТАГА БИЗ ХАМ ШУ КУНГА ТУШМАСЛИГИМИЗНИ ВА КАЕРДА ОЛЛОХ ЖОНИМИЗНИ ОЛИШИНИ БИЛМАЙМИЗКУ?

ХАММА ЎЗБЕКЛАРГА ЯХДИЛЛИК ТИЛАЙМАН.

Туйчиев Бахтиержон <bahtiyorjon2002@mail.ru>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: