Бугуннинг гаплари

САЙЛОВ: ҒАТ-ҒАТ… ҒАТА ҒАТ! Сайлов утказилиши масаласи хал булгач, Узбекистон телевидениеси (якиндан бери негадир Миллий телевидение дейила бошланди) оркали бу жараёнга багишланган туркум эшиттиришлар хавола