Bugunnung gaplari

Курбаканинг ваккиллаши,челагимнинг шаккиллаши…

Ох,хо, нимасини айтасиз,атрофда курбакалар чунонам купайганки,кай бири хакда сизга айтсам экан.Бири кузойнакли курбака,бошка бири эса биласизми,хаттоки соколи бор курбака. Continue reading

Siyosiy latifalar

ФАРМОН
-Эшитдингми, Алдаркўса энди оила қурган ёшларга қулай шароитлар қилиб бериш ҳақида Фармон чиқарибди!
-Унинг қизлари ажралишган эди-ку! Яна қайтадан оила қуришибди-ми? Тавба қилдим, уларга яна қандай шароит керак экан? Continue reading

Nuqtai nazar

Ризо ОБИД
Куршапалак учган билан куш эмас

Бирор бир мулохазали макола ёзсам,эртаси ё индинига чизгиларимни такрорлагандай катор ёзгулар пайдо булади.Уларни укий туриб, бир томони хурсанд буламан. Чунки кимдир таклид киляпти экан, демак чизгиларим таъсири бор экан, дейман. Continue reading

Savol…Javob…

Ig’vo ularning kasbiga aylandi

SAVOL: Bugun Isyonkorda sizning mana bu gapingizni o’qidim:
1.jahongir mamatov
A.P ozi azaldan tomi ketgan odam, u hech qachon katta siyosatda rol o’ynamagan, o’zbekistonda kochadagi it ham uni tanimaydiku u ahmoq US da turib olib ozini liderdegani degan tfuu senga AP Lekin MS ham undan battar, hullas 2 ga ham tupuraman” deb yozgansiz. Shu fikringizni kengroq ochib berolmaysizmi? (Asqar).
JAHONGIR MAMATOV: Bu mening yozuvim emas. Bu ham navbatdagi ig’vogarlikning bir ko’rinishi. Saytni fusqu fasod uyasiga aylantirganlardan boshqa nima ham kutishingiz mumkin. Ig’vo ularning kasbiga aylandi. Continue reading

Nuqtai nazar

Каримовнинг яна бир кашфиёти.

Мирзоулуг Темиров, Тошкент.

2007 йил Узбекистонда «Ижтимоий химоя йили» сифатида утаяпти. Бирок, ахолининг ижтимоий химояси учун Каримов хукумати газнадан бир тийин хам ажратмокчи эмасга ухшайди. Continue reading

Nuqtai nazar

Betoqat bulishga haqimiz yuq

Bugungi kunda Uzbekistondagi mavjud tuzimdan tashvishga tushmagan inson faqat vijdonsiz bulishi kerak. Ammo vaqtni utib borishi kupchilik muholif kayfiyatdagi kishilarda ham tushkunlikni yuza keltirishi tabiiy. Bir-birlarimizga tosh otishlar hamda bir-birlarimizdan ayb ahtarishlarning asosiy sababi ham , mavjud tuzumga qarshi salmoqli kuchga ega emasligimizdadir albatta. Continue reading

Nuqtai nazar

Шарпалар гумбурлаган садо була олмайди
Козогистондаги одамлар тирикчилиги Узбекистондагига нисбатан анча яхши.Лекин хар иккала президентнинг максади бир. Нима килса хам умрбод тахтда колишса. Шунинг учун хам унисиям, бунисиям тез-тез Конституцияни узгартириб туради. Continue reading