Nuqtai nazar

БОШ ВАЗИРНИНГ ШУНДАЙ БУЙРУҒИ БОРМУШ… Гапнинг очиғи ана шундай иддао билан бугун у ёки бу нарсасидан айрилганлар Ўзбекистонда минглар, балким миллионларни ташкил этса керак.