2008 yil Saylovi: Munosabat

Nomzod ickaridan va umumiy bo’lsin!

Daynov Tashanov o’z vaqtida hammamizni qiynab kelayotgan dardni ko’targan. Unga o’zimning rahmatlarimni aytaman. Ammo, A.Polat nomzodini qo’llab-quvatlash fikriga qo’shilmayman. Continue reading