MUNOSABAT

SADDAM DORGA OSILDI 

Bugun azon namoz chog’ida,

Shoh Saddamni dorga osdilar.

Uni yovuz, qattol-zolim, deb,

Tarih uchun noma yozdilar.


Odamzotga yovuzlik qilsa,

Har poshshoga shunday o’lim bor.

Bo’yni arqon quchib bir kuni,

Yovuzlikla shunday o’lish bor. 

O’zbekiston, degan tomonda,

Yana bitta yovuz yashaydi.

Zulmi ortib daqiqa sayin,

Dor tomonga qadam tashlaydi. 

Nega shoshar tushunib bo’lmas,

Ehtimolki u odam emas.

Shu sababmi odamzotdayin,

Yahsi nomla o’lgisi kelmas. 

Yana yangi haxar tarqaldi,

Ise, degan qattol nomidan.

To’ymaganmish odam qoniga,

O’zi hayron o’zin holidan. 

Yetmish yoshning bo’sag’asida,

Zolim Ise ko’zi to’la qon.

O’zim , deydi yana yetmish yil,

Ichsam, deydi yana toza qon. 

Unga yangi xabar kelmoqda:

”Sening orzung-o’z boshing yeydi,

Padaringga ming la’nat der xalq,

Zolimliging jonlarga tegdi”. 

Saddam ketdi dorga osilib,

Yig’lab qoldi ukasi Ise.

Endi yolg’iz yovuz Isega,

Ehtimolki gal yetib kelsa.

Rizo  OBID

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: