МИЛЛАТИМ ДАРДИ

_ulughbek1.jpg«Локайдлик-жахолат, жахолат эса, ЗУЛМАТдир». Сукрот.

Нечун сен узбегим, бунча бефарксан,

Устингдан хукмлар укилса жимсан,

Тарихдан олинган сабок этмасму,

Шижоатинг кетди, кимларга емсан.

Continue reading