ТАШАККУРНОМА

Бу маколани Исёнкорга юборгандим. Ёпилибди. Сизлар чиқарсангизлар. Насрулло Саййид.   XXX   Инсонга бахт гойибдан келар экан. Бекорга донолар – “яхшиликни кутмаган одамингдан кут” -дейишмаганлигига