Kunning latifasi


BOZOR… 
-YUNESKO nega menga oltin suvu yugurtirilgan medal berdi?-deya so’radi Aldarko’sa maslahatchidan. 
-Bozor iqtisodiyotiga o’tishni biz emas, g’arbliklar talab qilishmoda. Buning ustiga oltinning bahosi qimmatlashgan. Yana zargarlik mehnati ham og’ir… 
-Blarning bozor iqtisodiga-yu YUNESKO medaliga nima aloqasi bor? 
-Ha, ilgari zarbof to’nlarni shunday berardik-da!

%d bloggers like this: