Муаммоларни хал килиш

Хар бир тўкнашувни муваффакиятли равишда олиб бориш учун аник максадлар, стратегия ва ёрдам берувчи режалар бўлиш керак. Нозўравонлик кураш бош стратегиясининг максадлари ва йўлланмалари оппозиция