АССАССИН-БЕШИНЧИ БОБ

ЖАҲОНГИР МУҲАММАД

Тарихий-Замонавий Роман

Бешинчи боб

20 АСРНИНГ ОХИРИ

Нилуфар ўзига келганда қаерда эканлигини билолмай қолди. Атроф зимистон, қўланса ҳид димоғига урилмоқда. Негадир кўнгли айниб, ичидан бир нарса томоғига тиқилиб келмоқда. Нима гап? Туш кўряптими? У ҳеч нарсани тушуна олмади. Бутун вужуди худди қум солинган қопларнинг остида қолган каби қимирламас ҳолда эди. Кўзлари ачишгани боис ишқамоқчи бўлди, шундагина қўллари орқасига боғлаб қўйилганини ҳис қилди. Юраги шувиллаб кетди. Бирдан чақмоқдек ялт этган нарса унинг хаёлларига Рустамнинг сиймосини михлади. Continue reading

В Ташкенте проходит суд над 5-ми «Хибутовцами»…

Пресс-центр ИГНПУ

В Ташкенте проходит суд над 5-ми «Хибутовцами»…

В Ташкентском городском суде по уголовным делам проходит судебный процесс над 5-ти подсудимыми по обвинению в причастности и членстве партии «Хизб–ут–Тахрир». Continue reading