DO’K bayonotlari

Demokratik O’zbekiston Kongressining BMT boshqarmalariga Murojaati

United Nations High Commissioner for Refugees
Case Postale 2500
CH-1211 Genève 2 Dépôt
Suisse.

High Commissioner for Human Rights (OHCHR)

1211 Geneva 10, Switzerland

Muhtaram Janoblar!

O’z saflarida Oz’bekistonning 500 ga yaqin faol demokratlarini birlashtirgan va mamlakatda minglab qo’llab quvvatlovchilariga ega bo’lgan, shuningdek a’zolarining anchaginasi AQSH va Avropada ham yashayotgan Demokrtik O’zbekiston kongressi sizni O’zbekistonda Andijon voqealaridan keyin mamlakatdan chiqib ketganlar taqdiriga alohida ahamiyat berishga chaqiradi. Continue reading